Advaitavidya

Advaitavidya* és una associació dedicada a l’estudi, contemplació i pràctica de l’ensenyament primordial del Sanatana Dharma (hinduisme).

Sota la guia de Swami Satyananda Saraswati organitzem diferents activitats amb la finalitat d’aprofundir, preservar i difondre el coneixement de les escriptures i les pràctiques tradicionals de l’hinduisme. També disposem d’un canal de vídeo i una editorial des d’on donem a conèixer aquesta filosofia en llengua catalana i castellana.

Els textos fonamentals de l’Advaita Vedanta, el Shivaisme del Caixmir i la filosofia del Ioga són l’eix temàtic de la nostra contemplació. Les Upanishads, la Bhagavad Gita, els Shiva Sutras, els Bhakti Sutras de Narada, els Yoga Sutras de Patañjali, textos de Sri Ramana Maharshi o de Swami Muktananda, entre altres, són tractats en profunditat en les diferents trobades.

(*) Advaitavidya significa “coneixement de la no-dualitat”. El coneixement de la Realitat anterior al nom, la forma, el temps, l’espai i la causalitat. La Realitat que és subjacent en tot i sempre.