Advaitavidya

Advaitavidya* és una associació dedicada a l’estudi, contemplació i pràctica de l’ensenyament primordial del Sanatana Dharma (hinduisme).

Sota la guia de Swami Satyananda Saraswati organitzem retirs, seminaris, grups de contemplació, kirtans i meditacions amb la finalitat d’aprofundir, preservar i difondre el coneixement de les escriptures i les pràctiques tradicionals de l’hinduisme.

Els textos fonamentals de l’Advaita Vedanta, el Shivaisme del Caixmir i la filosofia del Ioga són l’eix temàtic de la nostra contemplació. Les Upanishads, la Bhagavad Gita, els Shiva Sutras, els Bhakti Sutras de Narada, els Yoga Sutras de Patañjali, textos de Sri Ramana Maharshi o de Swami Muktananda, entre altres, són tractats en profunditat en les diferents trobades.

(*) Advaitavidya significa “coneixement de la no-dualitat”. El coneixement de la Realitat anterior al nom, la forma, el temps, l’espai i la causalitat. La Realitat que és subjacent en tot i sempre.

Llinatge

OM. Tradicionalment es considera que el llinatge (Sampradāya) de l’Advaita Vedanta comença en el mateix Absolut, que manifestant-se com a Śiva o Nārāyaṇa, atorgà aquest sagrat ensenyament a Brahmā (el creador), qui a la vegada el transmeté al seu fill Vasiṣṭha, qui el transmeté a Śakti, Parāśara, i una llarga successió de savis (ṛṣis) fins arribar a Gauḍapāda (autor del comentari de la Māṇḍūkya Upaniṣad, Māṇḍūkya Kārikās), Govindapāda (qui fou el Guru de Śrī Śaṇkarācārya), Śrī Śaṇkarācārya, els seus quatre deixebles Sureśvarācārya, Toṭakācārya, Pādmapāda i Hastāmalaka, passant per una llarga successió de grans mestres i Jñānis que han mantingut viva aquesta tradició fins arribar al nostre propi Guru. Salutacions al llinatge que roman sempre viu en les paraules dels mahatmes.

sadāśiva samārambhām śaṇkarācārya madhyamām asmadācārya paryantām vande guruparamparām

Salutacions al llinatge. Que s’origina amb Sadāśiva, en mig (que continua) amb Śrī Śaṇkarā, fins arribar al meu propi Guru.

nārāyaṇaṁ padma-bhavaṁ vasiṣṭhaṁ śaktiṁ ca tat-putra-parāśarañca vyāsaṁ śukaṁ gauḍa padaṁ mahāntaṁ govinda-yogīndram athāsya śiṣyam śrīśaṇkarācāryam athāsya padma pādaṁ ca hastāmalakañca śiṣyam taṁ toṭakaṁ vārtika-kāram anyān asmad-gurūn santatam ānato’smi

Davant de Nārāyana; davant de Brahmā, nascut del lotus; davant de Vasiṣṭha; davant de Śakti i el seu fill Pāraśara; davant de Vyāsa, davant de Śuka i del gran Gaudapāda; davant de Govindapāda, el més gran dels yogīs; davant del seu deixeble Śrī Śaṇkarācārya; davant dels seus deixebles, Padmapāda, Hastāmalaka; Toṭakāchārya i Sureśvarāchārya, escriptor del comentari, i davant dels altres Gurus del nostre llinatge, m’inclino per sempre.

Mestres

Bhagavan Nityananda

Bhagavan Nityananda

Swami Muktananda

Swami Muktananda

Swami Satyananda

Swami Satyananda Saraswati

Activitats

Els retirs ofereixen la oportunitat de dedicar uns dies a una intensa pràctica espiritual i rebre l’ensenyament i guia de Swami Satyananda Saraswati en un entorn de natura, pau i silenci on es segueix la vida d’ashram.

L’escolta atenta, la presència i la interiorització, juntament amb la companyia i el mestratge de Swamiji, ens permeten rebre una transmissió i experiència de les seves paraules i silencis, on l’ensenyament dels textos mil·lenaris de l’hinduisme es fa viu.

Als retirs s’hi inclou la pràctica de la meditació, el cant devocional (kirtan), recitació de textos sagrats, hatha ioga, espais de silenci, estudi, contemplació i servei.

A la primavera hi ha un retir de quatre dies (coincidint amb Setmana Santa) i a l’estiu un altre de set a deu dies durant el mes d’agost.

Als seminaris Swami Satyananda Saraswati exposa un text rellevant o aprofundeix en aspectes concrets de la tradició hindú, la pràctica i el camí espiritual. L’ensenyament està acompanyat d’espais de diàleg, meditació, recitació i cant devocional.

Els seminaris són una oportunitat per, amb la companyia de Swamiji, poder comprendre la profunditat metafísica de l’hinduisme, rebre valuoses pautes i ser guiats cap al reconeixement del Silenci interior.

Aquestes són trobades de dos a quatre hores de durada, on Swami Satyananda Saraswati exposa aspectes importants del Sanatana Dharma, de la pràctica i del camí espiritual. Ens ofereixen la possibilitat de compartir, de forma oberta i propera, una joiosa conversa amb preguntes i respostes sobre els nostres dubtes i inquietuds. És una valuosa ocasió per a estar prop de Swamiji i gaudir de la saviesa de la tradició.