Kailash Ashram

Kailash Ashram és un lloc de pràctica espiritual on resideix Swami Satyananda Saraswati juntament amb alguns devots. La meditació, l’estudi, el servei, el cant i la recitació de textos són algunes de les seves pràctiques.

Per a més informació: 646408664 (Shivani)

“Seu uns minuts cada dia i observa el silenci darrera del pensament; llegeix textos sagrats; segueix una vida ètica i noble en tots els aspectes. A mesura que comencis a aprofundir en la teva essència, una gran benedicció entrarà a la teva vida.”

Swami Satyananda Saraswati