El ioga del coneixement: Sri Ramana Maharshi i el advaita vedanta

Durant més de 25 anys Swami Satyananda Saraswati va viure a l’Índia, als peus de la muntanya sagrada de Arunachala, en Tiruvannamalai, lloc on havia residit Sri Ramana Maharshi. Al llarg d’aquest període Swamiji va conviure amb deixebles directes del mestre i va conèixer en profunditat la seva vida i ensenyament.

Qui va ser Ramana Maharshi?

Ramana va ser un dels grans exponents contemporanis del advaita vedanta. La seva vida va estar marcada per una ràpida experiència de despertar i una clara expressió de l’essència del advaita (no dualitat).

Com es va donar aquest despertar?

Amb 16 anys i sense motiu aparent va sentir que anava a morir. Segons comentava, en aquest moment es va tombar en el sòl i va observar com el seu cos es tornava rígid i, no obstant això, la seva consciència de ‘jo’ no moria. Llavors va sorgir en ell la pregunta: “Què és aquest jo?”. Va reconèixer una existència pura anterior i independent del cos, la ment, les
emocions i l’intel·lecte. La Consciència es va reconèixer a si mateixa, va tenir un ple despertar. Més endavant es va adonar que l’experiència que havia tingut de manera natural era l’essència d’una mil·lenària tradició.

Quina seria la base del seu ensenyament?

Quan coneixem la nostra pròpia naturalesa, la Consciència no dual, ens adonem que la ignorància mai va existir. Aquesta és l’essència del advaita vedanta. Sri Ramana emfatitzava que l’única cosa que cal fer és apartar el vel que no ens deixa veure la nostra naturalesa real. Aquest vel és una sobreimposición que crea la il·lusió de ser un cos que existeix en el temps i l’espai, limitat i condicionat; una entitat cos-ment que s’alimenta dels pensaments i impressions passades.

El advaita vedanta ens ensenya a accedir a l’espai de silenci on no existeix cap concepte. Des d’aquest espai, qui soc jo? Aquest és el mètode que recomanava Ramana Maharshi: el atma vichara, l’acte-indagació; un ensenyament mil·lenari que ja es troba en les Upanishads i en el Ioga Vashishta, entre altres.

Qui soc jo? (Ko’*ham?) no és una cosa que hagi de ser repetit; és un gir de l’atenció cap a l’interior, cap a l’espai anterior a la ment conceptual, anterior al mateix ‘jo’. La pregunta no té resposta. El vichara ens condueix al silenci on la Consciència es reconeix a si mateixa, on la il·lusió de la individualitat desapareix.

El camí del vichara requereix una ment subtil i aquietada. Ramana sempre deia: “Existeixen dos grans camins: el camí del vichara o jñana (coneixement) i el camí del lliurament”. A causa de la seva profunda emanació espiritual, el seu ensenyament primordial era el silenci. Tal com expressava una persona que havia estat en presència del mestre repetides vegades: “El silenci de Ramana era com un foc que et portava cap al teu interior, una força que et
conduïa cap al teu Centre.”

Ramana Maharsi no va realitzar cap pràctica. Com va arribar a aquesta experiència d’unitat?

Parlem d’un cas excepcional; ell mateix deia que la seva experiència era fruit de la pràctica d’altres vides. Com els grans mestres de les Upanishads, insistia que la nostra essència és consciència i aquesta.

Sri Ramana ensenyava que era necessària una pràctica constant (sadhana) per a apartar la il·lusió de la limitació i establir-se en la plenitud de l’Ésser.

Una història de Ramana Maharshi per a acabar…

Hi ha històries precioses i de gran profunditat. La següent resumeix l’essència del seu ensenyament:

Achyuta Swami era un conegut mestre del sud de l’Índia. Aquest va arribar a Tiruvannamalai amb més de dos-cents deixebles per a veure al jove Ramana. Li va dir als seus deixebles que ho esperessin al peu de la muntanya de Arunachala i va pujar només. En veure al mestre, es va asseure als seus peus i li va dir: “Oh senyor, atorga’m el teu estat de suprema identitat, d’unitat, de no-dualitat (advaita) en la qual estàs conscientment establert”. Sri Ramana, després d’un espai de silenci. li va dir: “Summa iru”.

Summa iru significa ‘roman en la teva essència, adona’t que en tu està tot’. Achyuta Swami va quedar absort en si mateix i infinitament agraït per aquest ensenyament primordial, el nèctar de l’ensenyament del advaita.

Veure la Noticia Online