Amb el monjo i mestre hinduista Swami Satyananda Saraswati i amb el professor de ioga Naren Herrero, ens demanem quines pràctiques i eines de l’hinduisme ens poden ser útils per a la nostra vida moderna.Acabem amb l’espai de creixement personal de Sergi Torres.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/hinduisme-per-a-la-vida-moderna/audio/1051861/?fbclid=IwAR0mqGmcGwI-gBAjxjo5lWHPlmRoxA9MytA4gqvpy8MhW9w0_2eab1gO1qM