Paraules des del silenci

“És necessari llegir Svami Satyananda Sarasvati per entendre la complexitat de l’hinduisme i al mateix temps aquesta llibertat que fascina, per la seva manca de dogmatisme, i que queda ben reflectida en la resposta de Svami Satchitananda de Yogaville Ashram a la pregunta de qui és considera hindú: «Tota aquella persona que estigui dedicada a la busca de la veritat eterna». ¿Qui, en llegir aquesta resposta, no es deixaria «abraçar» per l’hinduisme? Aquí és on els estudiosos de les religions analitzarien paraula per paraula per explicar-nos què hem d’entendre per veritat i eterna; i és aquí també on la majoria de persones es deixen endur per allò que ressona en el seu interior, identificant-s’hi, manllevant-t’ho i fent-ne part del seu bagatge”. (Laia de Ahumada, pàg. 169-175)