Kalma Reseña

Concissa, divulgativa i rigorosament documentada introducció a l’hinduisme, la tradició espiritual i metafísica, encara viva, més antiga de la terra. Aquesta, no depèn de cap messies ni profeta, ni de la historicitat de cap persona. Tampoc d’un únic llibre sagrat, ni d’una única doctrina o dogma, ni d’un únic culte, pràctica o camí; ni tan sols no depèn d’una única forma d’entendre la Realitat. En la seva arrel hi ha el profund reconeixement de la sacralitat de la nostra pròpia essència, el reconeixement que la totalitat del cosmos és el reflex de la Realitat Absoluta.