Revista Del Vallés

S. Després d’haver viscut tres dècades a l’Índia, el barceloní Svami Sayanan‐ da coneix a fons la tradició i la religió hindú, especialment la filosofia del Yoga, l’Advaita Vedanta i el shivaisme del Cashmir. Amb tots aquests coneixements ha confeccionat l’estudi “L’hinduisme”, un volum que va pre sentar divendres passat a l’Espai Tranquil de l’establiment comercial Barbany. L’hinduisme és, segons l’autor del llibre, la tradició espiritual i metafísica més antiga del món, i no depèn de cap profeta ni messies, ni tan sols d’una única manera d’entendre la realitat. RdV