Seminari: “La Consciència com a única realitat. L’ensenyança del Shivaisme de Cachemira”

Ensenyament amb Swami Satyananda

“La Consciència és la Realitat, allò que ja Ets”.

“El ball còsmic de Shiva no té propòsit, és l’expansió espontània del goig Suprem”

 “Darrera de cada nom, forma, pensament o percepció, existeix una única Consciència que està en tot permanentment”.

“Una de les formes de deixar el cos dels siddhas, és fondre’s en  els elements. El cos físic desapareix”.

“En el camí del tantra, la iniciació és molt important. Amb ella comença el procés espiritual i la relació amb el Guru. La iniciació de vegades es dóna de manera natural, solament per la proximitat del mestre”.

Swami Satyananda Saraswati

Seminari: “La Consciència com a única realitat. L’ensenyança del Shivaisme de Cachemira” (25 de maig de 2019. Neuquén. Argentina).