Seminari La ment: amiga o enemiga?

Ensenyament amb Swami Satyananda

“El iogui vol entrar en els espais de no-pensament, en els que ni tan sols existeix el pensament “jo”. Quan aquest s’esvaeix en el silenci interior, obté el reconeixement del Ser”.

“És important tenir una bona relació amb la ment. Quan la veiem en la seva autèntica forma, percebem que és una pulsació de la Consciència Divina”

“És la nostra responsabilitat no crear inferns, ni per als altres ni per a nosaltres mateixos”.

“Quan veiem el substrat lluminós rere tot pensament, reconeixem allò immutable que resta rere la dualitat i multiplicitat aparents”

“Els grans mestres, des de fa milers d’anys, ens ensenyen: “tot està en tu”, “reconeix la teva essència”, “tu ja ets plenitud, consciència i joia”.

Swami Satyananda Saraswati

Seminari La ment: amiga o enemiga?

Instituto mexicano de la pareja

Ciudad de México  (6-11-2018)