Hiranyagarbha (Surya, la deïtat Solar) està considerat com l’Adi Guru, Guru Primordial, del que procedeix la tradició del ioga.”

“El Sol ho és tot, tant en el pla físic com espiritual. Surya és una de les deïtats més importants del Veda. El Sol és una forma celeste del foc (Agni), és la font de llum, calor, vida i intel·ligència; la seva energia està en l’origen de totes les formes de vida, està en el centre de la creació.”

“El Sol, simbòlicament, es concep com el punt mig o central del cosmos. Per sota del Sol es troba el món manifestat; per sobre es troba el no manifestat, la potencialitat creadora, el món diví.”

“El Sol és el punt entremig per on el iogui ha de passar en el seu procés intern, és la lluminositat que el consumeix i el fa lliure i infinit.”

“La Taittiriya Upanishad diu: “l’Ésser que resideix en l’home i la dona, és el mateix Ésser que resideix en el Sol”. El déu Sol és la mateixa essència divina que viu en mi. Aquesta és la clàssica contemplació (upasana) de la unicitat entre microcosmos i macrocosmos.”

“L’antiga tradició europea és Solar. A Grècia, el culte al Sol era antiquíssim, continuà com el culte a Helios; a Roma en el culte al Sol invictus, i fins i tot en el culte a Apol·lo.”

Swami Satyananada Saraswati

Sun Sun Love Yoga Solstice Fest. 19 de juny de 2016.